Grandmother and granddaughter. Young woman carefully takes care

Vår personal

God omvårdnad kräver kunskap. Därför är alla tillsvidareanställda på Omtanken utbildade undersköterskor, flera av dem med lång yrkeserfarenhet. Verklig omsorg förutsätter även en förmåga att se och förstå andra människor. Genom en klar och tydlig dialog med våra kunder – och i förekommande fall, deras anhöriga eller närstående – kan vi säkerställa att deras personliga situation blir vägledande för hur vi lägger upp och genomför vårt uppdrag.

Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge | Telefon: 0457-78 700 |

Lumavägen 371 50 Karlskrona | Telefon: 0455-38 67 00 |

E-post: info@omtanken.care