Hur väljer du oss som utförare av hemtjänst

Om du har hemtjänst beviljad idag hos kommunen och vill byta till oss så skall du kontakta din biståndshandläggare. Hon eller han kommer då att skicka ditt beslut till oss via kommunens eget IT-system. Efter detta så ringer vi upp dig och bokar ett välkomstsamtal.
Har du inte hemtjänst beviljat idag, men har frågor runt hur du kan få det, så börjar du med att ringa in till Ronneby kommuns växel. Telefonnummer dit är 0457-61 80 00.
Du ber att få tala med en så kallad biståndshandläggare som finns i området där du bor. Biståndshandläggarna är de som beviljar och beslutar om hemtjänst i kommunen.

Adress: Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge | Telefon: 0457-78 700 | E-post: info@omtanken.care