Manicure specialist applying varnish to nails.

Kvalitet

Hemtjänst är en i hög grad regelstyrd verksamhet. Vårt kvalitetsarbete handlar i stor utsträckning om att säkerställa att alla är medvetna om vilka regler som gäller och att de följs. Enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen är vi inte bara skyldiga att rapportera alla misstag och missförhållanden som uppdagas i verksamheten, utan även när det föreligger risk för att något kan gå fel. Av den anledningen är vi angelägna om att även kunder och anhöriga meddelar oss om de upptäcker något fel, anser att något är galet eller kan göras bättre.
Om vi inte får reda på vad som gått fel kan vi aldrig bättra oss – eller förhindra att det sker igen. Av det enkla skälet välkomnar vi både klander och beröm. Rör det ett klagomål så kommer vi att besvara det inom 2 veckor.

Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge | Telefon: 0457-78 700 |

Lumavägen 371 50 Karlskrona | Telefon: 0455-38 67 00 |

E-post: info@omtanken.care