företagsstäd

Vårt arbetssätt

I hemtjänsten jobbar vi i små och nära arbetslag. På det viset får kunderna i görligaste mån alltid möta samma personal. För kunderna är hög kontinuitet viktigt för att de ska känna tillit till och trygghet med hemtjänsten. Samtidigt är det en stor fördel för personalen att kontinuerligt arbeta med samma kunder för att på så sätt lära känna dem, deras vanor och bli mer lyhörda för deras behov.

Kort sagt vinner både kunder och personal på att ha tryggheten, närheten och kommunikationen som blir i mindre arbetsgrupper. Det gör att personalen kan ge den där extra omtanken som kommer sätta guldkant i din tillvaro.

Allting som görs kan alltid göras bättre. Vi har ett ständigt rullande kvalitetsarbete där vi letar efter sätt att förbättra vanor, rutiner och processer. Arbetet är inte bara en viktig del för att utveckla företaget, utan bidrar också till att stärka säkerheten för såväl kunder som personal.

Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge | Telefon: 0457-78 700 |

Lumavägen 371 50 Karlskrona | Telefon: 0455-38 67 00 |

E-post: info@omtanken.care